piątek, 4 sierpnia 2006

XPanel - program do logowania

Od pewnego czasu poszukuję programu który pozwalałby mi informować o stanie aplikacji. Czyli coś więcej niż tradycyjne trace() w AS czy też w AS3 trzeba użyć import flash.util.trace;

To jest coś w tym stylu


package {
import flash.util.trace;
import flash.display.MovieClip;

public class Test extends MovieClip {
public function Test() {
trace("hi, i'm " + this);
}
}
}


ale to nie wystarcza w całości. Następnie trzeba to ogladać w odpowiednim Standalone Flash Player Debug. Jak mamy do dyspozycji tylko SDK ?

Mamy narzędzie do obsługi logów w aplikacjach Flex 2 Firma FarataSystems wypuściła darmowy XPanel 3. Jest to program który nadsłuchuje komunikatów z Flash Playera i wyświetla je w specjalnym panelu. Programista ma możliwośc oznaczania rodzaju komunikatu jako informacyjnego, krytycznego, ostrzegawczego, błędnego. Dane z logów można zapisać a nawet wydrukować.

Oto prosty przykład

<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"
initialize="doTest()">
<mx:Button label="Test" click="Logger.debug('111');">
<mx:Script>
<!--[CDATA[
function doTest()
{
_log("some trace");
Logger.info("some info");
_error("some error");
_warn("some warning");
_debug("multi\n line");
for(var i:Number=0; i<10; i++) _log("item "+i);
}
function _debug(s) { Logger.debug("[testXPanel] "+s); }
function _log(s) { Logger.info("[testXPanel] "+s); }
function _error(s) { Logger.error("[testXPanel] "+s); }
function _warn(s) { Logger.warn("[testXPanel] "+s); }
]]>

</mx:Script>
</mx:Button>
</mx:Application>


Zapraszam do korzystania

Brak komentarzy: