środa, 2 kwietnia 2008

Discover the Next Web

W Warszawie 31 marca odbyła się konferencja Microsoftu "Discover the Next Web" poświęcona nowym technologiom.

"Szybko, szybciej, MVC"
Prelegent: Bartłomiej Zass, Microsoft Polska
W ciągu kilkunastu miesięcy sposób budowy aplikacji WWW uległ drastycznej przemianie. Środowiska takie, jak Ruby on Rails czy Django istotnie wpłynęły na skrócenie czasu programowania i testowania serwisów internetowych. Jakie podejście prezentuje w tej kwestii Microsoft? To jeden z najciekawszych wykładów. Nareszcie Microsoft wprowadził dodatek ASP.NET 3.5, który pozwala na programowanie wg wzorca MVC. Teraz zamiast programowania na zdarzeniach i formularzach WebForms (co zawsze sprawiało problemy z wygenerowaną stronę jeśli chodzi o kod HTMLa), Microsoft proponuje tworzenie serwisów w oparciu o wzorzec MVC i routing (ładne tworzenia URL) za pomocą biblioteki ASP.NET MVC Preview 2. Prelegent pokazał jak tworzyć ładne adresy URL, obróbkę na modelach danych za pomocą LINQ (to jest taka technologia pozwalająca używać składni SQL na obiektach danych w pamięci aplikacji). Następnie pokazywał jak używać systemów szablonowych (podobnych do Smarty w PHP) - są to Brail, NVelocity, HAML. Potem omówił założenia tworzenia aplikacji internetowych opartych na tworzeniu testów TDD z VisualStudio, NUnit, MbUnit (piszesz najpierw interfejs, potem test, a dopiero po napisaniu testów pisze się implementację interfejsu programistycznego). Linki z dokumentacjami o tej technologii: QuickStarts, materiały video, oraz kod źródlowy tej biblioteki. Podsumowanie: to jest dobre rozwiązanie dla firm której programiści stosują oprogramowanie webowe opartych o wzorzec MVC - Ruby on Rails, Django, Symfony czy Springs i chcą tworzyć średnie i duże projekty internetowe w oparciu o technologie .NET.

"Interfejs użytkownika 2.0"
Prelegent: Szymon Kobalczyk, InterKnowlogy
Jednym z ważnych skutków fali serwisów Web 2.0 jest skupienie uwagi na komforcie pracy użytkownika. Wygląd oraz ergonomia pracy często stanowi jedno z pierwszych kryteriów wyboru aplikacji, niezależnie od tego, czy dostarczane są w zafoliowanym pudełku, czy poprzez przeglądarkę internetową. Podczas prezentacji prelegent zaprezentował sposoby projektowania aplikacji z bogatym, niestandardowym interfejsem graficznym, wykorzystującym zalety technologii Windows Presentation Foundation i Silverlight. Pokazał przykłady oparte o istniejące komercyjnie wdrożenia. Wykład miał charakter przeglądowy. Pokazywał jak bardzo zmienia się wygląd aplikacji pod Windows w których wykorzystano technologię Windows Presentation Foundation co sprawia że wygląd bardziej staje się zbliżony do interfejsu serwisów internetowych i jak aplikacji z interfejsem 3D. Ponieważ jest potrzeba tworzenia bardziej "elastycznego" interfejsu użytkownika do aplikacji internetowych to Microsoft wprowadził technologię SilverLight Pokazał przykładową aplikację wykorzystujące interfejs 3D - 3D Collabolator i aplikacje desktopowe przypominające interfejs strony internetowej. Pokazywał też przykładowe aplikacje w Silverlight 2.0 - iZooFari Podsumowanie: moc kart GPU pozwala na wykorzystanie interfejsu trójwymiarowego w aplikacjach komputerowych i jak internetowych.

"Świat z klocków"
Prelegent: Michał Żyliński, Microsoft Polska
Windows Live Services to gama mało znanych w Polsce usług pozwalających na łatwe wzbogacenie funkcjonalności serwisów WWW i aplikacji komputerowych. Podczas sesji prelegent dokonał ich przeglądu oraz pokazał kilka ciekawych zastosowań w praktyce.Usługi MS dla serwisów WWW i aplikacji to:

  • Live Photos ma API do zarządzania własnymi zdjęciami
  • Writer edytor do blogów, który ma własne SDK do rozszerzania funkcjonalności
  • Spaces jest dla programistów którzy chcą tworzyć serwisy społecznościowe
  • Live Search pozwala dodać wyszukiwarkę Microsoftu na własną stronę
  • Messenger pozwala na używanie komunikatora w własnych aplikacjach i na stronach WWW
  • Alerts - rozsyłanie komunikatów - odpowiednik Twittera
  • Live Agents - dodawanie awatarów (z syntezą mowy) do własnych aplikacji i stron WWW


Prelegent wspomniał jeszcze o SQL Server Data Services (SSDS) zapewniającą "wirtualny hosting bazy danych" i bibliotece ADO.NET Data Services komunikującej z taką wirtualną bazą danych. Dla programistów potrzebujących zdalnych narzędzi do zarządzania obiegiem informacji w organizacji to Microsoft przygotował usługę BizTalk Services. Natomiast dla programistów internetowych zaproponował projekt Volta generowanie kodu JS/Ajax za pomocą języka C#. Warto zobaczyć Popfly najbardziej zaawansowany edytor aplikacji internetowych (mashupów) dla serwisów internetowych, a także jako przykład nowej generacji serwisu społecznościowego. Wniosek: te technologie są w cieniu ich odpowiedników Google, jedyną zaletą jest interfejs programistyczny - WebServices (SOAP) pozwalający na osadzanie tych usług w aplikacjach komputerowych.

"Nasza jutrzenka: Silverlight 2.0"
Prelegent: Bartłomiej Zass, Microsoft Polska
Silverlight to technologia istotnie zmieniająca sposób konstruowania zaawansowanych, bogatych graficznie aplikacji internetowych. Dostępna publicznie od kilku tygodni nowa wersja testowa przyniosła wiele istotnych zmian i usprawnień. Właściwie prelegent zrobił to co jest pokazane na tych wideoscreenach Silverlight to konkurent dla Adobe FlashPlayera. Obydwie technologie opierają się na wtyczkach do przeglądarki. Silverlight 1 przypominał mi FlashPlayera 6 Posiadał możliwość tworzenia animacji i osadzenia multimediów za pomocą języka znaczników XAML. Można było pisać skrypty JS z poziomu przeglądarki do sterowania animacjami. Silverlight 2 beta to już prawdziwy konkurent Adobe FlashPlayera. Posiada własny silnik wykonawczy CLR wbudowany, co pozwala na pisanie bibliotek dll sterujących aplikacja w Silverlight. Cala aplikacja jest trzymana w jednym pliku *.xap (który jest spakowanym zipem). Posiada kontrolki (takie jak w MXML Flex) Programuje się deklaratywnie (XAML) i jak z poziomu C# (wymaga kompilacji) i jak z poziomu skryptów DLR w Pythonie lub w Ruby) oraz można sterowanć z poziomu strony WWW za pomocą JavaScriptu. Jest łatwy dostęp do danych XML poprzez Linq (w Action Script mamy e4x). Występuje komunikacja binarna za pomocą socketów. Wygląd aplikacji można stylować poprzez CSS albo zastosować skórki. FlashPlayer ma jeszcze przewagę nad Silverlightem bo pozwala na dwukierunkową transmisję wideo i audio Prezentowane narzędzia to: Silverlight Tools for VS2008 dla programistów używających Visual Studio 2008 Microsoft Expression Blend 2.5 March 2008 Preview - dla programistów (takich którzy nie chcą używać Visual Studio) Dla grafików poleca się narzędzie Expression Design 2 beta a dla webmasterów ASP.NET i PHP to jest narzędzie Expression Web 2 W praktyce można serwisy wykorzystujące Silverlight robić notatnikiem albo jakimś opensourcowym edytorem typu SharpDevelop

Krótka sesja niespodzianka - Hubert Turaj z Making Waves omawiał testowanie użyteczności aplikacji Flex na przykładzie Kalkulatora Energii. Dla mnie ta aplikacja Flex jest przykładem jak interfejs użytkownika znany z gier komputerowych wkracza w sferę poważnych aplikacji internetowych. Dla mnie ta aplikacja też jest przykładem wykorzystania WebServices ASP.NET po stronie serwera w celu dostarczania danych i jak frameworka Cairngorm 2 w celu zarządzania widokami aplikacji Flex

Sylwetki prelegentów:
Szymon Kobalczyk, InterKnowlogy
Szymon zatrudniony jest na stanowisku Senior Software Engineer w firmie InterKnowlodgy. Od 7 lat zajmuje się różnymi aspektami technologii .NET, głównie w zakresie projektowania interfejsów dla aplikacji internetowych oraz urządzeń mobilnych. Obecnie specjalizuje się w budowie rozwiązań opartych o Windows Presentation Framework. Szymon jest również jednym z liderów i częstym prelegentem Krakowskiej Grupy Deweloperów .NET oraz członkiem ciała doradczego Patterns & Practices "Prism". Ostatnio został zdobywcą pierwszej nagrody w prestiżowym konkursie "Lab49 WPF in Finance Innovation Contest

Bartłomiej Zass, Microsoft Polska,
ISV Developer Evangelist w dziale Developer & Platform Group polskiego oddziału Microsoft. Zajmuje się współpracą z polskimi firmami wytwarzającymi oprogramowanie, pomagając w skutecznym doborze technologii oraz wykorzystaniu najnowszych rozwiązań. Jako programista uczestniczył w wielu projektach informatycznych. Prelegent polskich i zagranicznych konferencji technicznych. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą technologie internetowe oraz zagadnienia konstrukcji interfejsu użytkownika.

Michał Żyliński, Microsoft Polska,
W firmie Microsoft Polska odpowiada za kontakt z szerokim rynkiem partnerskim, specjalizując się w producentach oprogramowania. Służy pomocą w kwestiach technicznych i biznesowych (dobór programów partnerskich, inicjatywy marktingowe). Prowadzi serwis InnovateOn

Brak komentarzy: