środa, 30 sierpnia 2006

Ruch open source wokół platformy Flash

Odtąd kiedy Macromedia zaczeła rozwijać Flasha jako narzedzie programistyczne spotkało sie to z dużym zainteresowaniem wsród programistów. Małe rozmiary (co zadzwięcza kompresji i binarnej postaci danych) plików SWF sprawiało że ten format stał się nieformalnym standardem multimedialnej prezentacji danych.

Obecnie wiele produktów ruchu opensource stara się wykorzystywać możliwości jakie daje Flash Player. Oprócz formatu SWF jeszcze obsługuje dane w postaci AMF (binarny odpowiednik serializacji danych) i obsługa protokołu RTMP (Real Time Messaging Protocol)

Są obecnie 2 duże społeczności opensource które intensywnie dzielą swię swoją pracą, aby przyspieszyć rozwój: lab.adobe.com i OSFlash.org

Największą popularnoiść uzyskał MTASC kompilator plików ActionScript 2. Jego największa zaletą było to że byl kompilatorem z linii polecen, co sprawiało że łatwo można było go dopasować do możliwości jakie oferują rózne edytory

Programiści szybko przystosowali platformę programistyczną Eclipse do możliwości oferowanych przez MTASC . Powstał ASDT jako darmowy edytor ActionScriptu. (Istnieje jeszcze jego komercyjny odpowiednik FDT). Ponieważ platforma Eclipse bardzo wolno pracuje na starszych komputerach, niektórzy programiści wola korzystać z FlashDevelop, który też oferuje podkolorywowanie składni i jak autouzupełnianie.

Jednym z najbardziej perspektywistycznych projektów jest Red5. Prosta aplikacja służąca do transmisji danych w formacie multimedialnym (takich jak wideo czy dzwięk) wykorzystując to że Flash Player może obsługiwać obraz z kamer i jak dzwięk z mikrofonu. Jego celem jest obsługa protokolu RTMP.

Dla programistów tworzących wielkie aplikacje internetowe dla przedsiębiorstw dostępne sa 2 frameworki: ARP (dla plikacji pisanych w ActionScript 2.0) i jak Cairngorm 2 (dla aplikacji pisanych w ActionScripcie3). Ich główną siła jest to że umożliwiają wykorzystanie wzrorców projektowych takich jak Model-Control-View czy wykorzystanie testów jednostkowych

Z drugiej strony rozwijają się też projekty które oferują własny model tworzenia i obsługiwania kompomentów Mam tutaj na myśli ASWing i jakActionStep czy bardziej znana platforma OpenLaszlo. Ich współną cechą jest to że można tworzyć wygląd aplikacji za pomocą języka znacznikowego.

Istotną cechą jest "rozszerzalność" aplikacji napisanych we Flashu. Polega to na tym że taka aplikacja zachowuje się jak program komputerowy umożliwiając użytkownikowi np zapisywanie stanu aplikacji na dysku twardym. To jest możliwe dzięki projektowi Screenweawer. Pozwala to na tworzenie interesujących graficznie aplikacji użytkownika. Istnieje też jego komercyjny odpowiednik Multidmedia.

Obecnie na fali fascynacji technologią AJAX pojawiają się propozycje wykorzystujące możliwości komunikacji PlashPlayera z przeglądarkami pozwalając programistom wpływać na wygląd aplikacji flashowej z poziomu JavaScriptu ze strony internetowej. Ich cechą jest to że rozszerzają możliwosci pracy aplikacji AJAX w trybie offline. Są to biblioteki typu AFLAX czy Flex Ajax Bridge.Brak komentarzy: