niedziela, 3 grudnia 2006

Artykuły o Ajax i Flex 2

Koncern wydawniczy Sys-con wydał kilka ciekawych elektronicznych wersji swoich czasopism dla informatyków. Polecam zapoznanie się z AJAXWorld Magazine (Volume:1 Issue:1) oraz z Web Developer's & Designer's Journal (Volume:4 Issue:10).

Czasopismo o Ajax zawiera ponad 35 MB. Najbardziej zainteresował mnie artykuł o bezpieczeństwie w stosowaniu AJAX. W czasopismie dla webmasterów głownie zaciekawiły mnie artykuły o budowaniu wideokonferencji za pomocą aplikacji Flash Media Server 2 i o możliwościach jakie tkwią w Adobe Flex 2 w tworzeniu aplikacji RIA.

Artykuł Working with Large Applications. Static versus dynamic linking: development perspective by Yakov Fain, Victor Rasputnis, & Anatole Tartakovsky opisuje mało jeszcze znaną technologię dynamicznego dołączania i wiązania aplikacji z bibliotekami ActionScriptu podczas działania. Pozwala to na znaczne zmniejszenie wielkości plików SWF całej aplikacji dzięki zastosowaniu ApplicationDomain() i Runtime Shared Libraries (RSL).

Artyuł Flex On Ruby on Rails. Automating the communication between the client and server by Harris Reynolds, pokazuje zalety stosowania WebOrb for Ruby w dużych aplikacjach RIA. Największą efektywność mają dane przesyłane w serializowany sposób dzięki formatowi AMF3 (Action Message Format). WebORB został napisany pod kątem stosowania tego w Ruby on Rails.

Artykuł Back and Forth. Custom history management with Flex 2 by Rob Rusher pisze o pakiecie mx.managers.HistoryManager, który służy do napisania komponentów czy aplikacji które mogą zarządzać stanem i historią działania aplikacji. Prawda, że JavaScript (Ajax) nie pozwala użytkownikowi uzyskania płynnej nawigacji po jego wędrówkach po aplikacji tak jakby wciskali przycisk wstecz w przeglądarce.

Artykuł Beyond ‘Request-Response’. Modes of Web Services. Using Flash and Flex by Mansour Raad & Andy Gup zawiera refleksje na temat stosowania usług sieciowych w aplikachach RIA stosujących Flash i Flex na przyładzie aplikacji GIS (Geographic Information Systems) jakim są usługi ESRI’s ArcWeb Services pozwalajace na wykorzystanie map geograficznych w internecie.

Artykuł Web and Mobile Convergence. Sharing Data Between Flex 2 and Flash Lite. Developing a blog aggregator by Marco Casario pokazuje jak można napisać czytnik RSS w dwóch róznych aplikacjach RIA na stronyinternetowe i jak na urządzenia przenośne. Polecam ten artykuł tym którzy zainteresowaliby się technologią Flash Lite.

Artykuł Beyond the Browser The next generation of Rich Internet Applications by Kevin Lynch wskazuje na nowe możliwości jakie daje "osadzenie" aplikacji internetowych w komputerze, dzięki technologii Adobe Apollo.

Brak komentarzy: