poniedziałek, 2 kwietnia 2007

Dostępność i użyteczność aplikacji Flex 2

Firma Adobe dużą wagę poświęca temu, aby jej technologie były dostępne i spełniały ustawowe wymagania dla tego rodzaju aplikacji. Ale dużo w tym zależy od samych programistów, którzy to wykorzystają. Aby nie było wątpliwości o zastosowaniu dostępności trzeba pamiętać o zasadach jakie wyznacza zbiór dobrych praktyk: kontrolowanie porządku w czytaniu, i w nawigacji za pomocą klawiatury, zapewnienie dostępu do aplikacji Flex za pomocą klawiatury poprzez stosowanie skrótów klawiaturowych, zapewnienia alternatywnej zawartości tekstowej dla mediów typu wideo czy audio, wykorzystaniu etykiet tekstowych oraz rozsądnym doborze kolorów.

Zalecałbym najpierw zapoznanie się z dokumentacją dotyczacą tworzenia dostępnych aplikacji Flex. Wypada znać zasady działania czytników ekranu pod Windows na przykład JAWS. Trzeba wiedzieć, że kontrolka ActiveX Flash Playera wspiera Microsoft Active Accessibility (MSAA). Ta kontrolka w trybie przezroczywstości i "windowless" powoduje, że MSAA nie działa poprawnie.

Programiści kompilując aplikacje Flex powinny pamiętać o dodaniu linii poleceń odpowiedniego przełącznika (albo odpowiednim ustawieniu pliku konfiguracyjnego)

mxmlc -accessible c:/dev/myapps/app1.mxml

Na tej stronie można przeczytać jak obsługiwać kontrolki (komponenty) Flex z poziomu klawiatury. Istotna cechą opisaną na tej stronie jest zapewnienie w jakiej kolejności mają być obsługiwane poszczególne kontrolki. Ma to duże znaczenie podczas nawigacji z poziomu klawiatury i jak odczytywania przez czytniki ekranu. Programiści ActionScriptu mają do dyspozycji klasę flash.accessibility.AccessibilityProperties i możliwość sprawdzenia czy użytkownik korzysta z czytnika ekranu poprzez użycie właściwości Accessibility.active.

Pozwala to na przykład na pominięcie niepotrzebnej animacji. Z materiałów o dostępności warto przejrzeć bloga o dostępności, a takze poświęcony tej tematyce blog Niqui Merret.
Flex ma 22 komponenty które mają wbudowaną obsługę dostępności. Więcej informacji o tym można przeczytać w tej prezentacji ( i pobrać kod źródłowy ).
Bardzo ciekawym przykładem wykorzystania tej cechy we Flash Player jest FlashAid biblioteka JS pozwalająca sprawdzić czy użytkownik może korzystać z czytników ekranu.

Brak komentarzy: