niedziela, 23 grudnia 2007

YouTube na komórce

Sebastian Jedruszkiewicz napisał odtwarzacz plików *.flv emTube ma platformę Symbian 9 trzeciej edycji pozwalając na oglądanie filmików z YouTube. Wykorzystał do tego bibliotekę ffmpeg i załączył kod źródłowy z tej biblioteki pod Symbiana. Ciekawy jestem czy ten kod się przyjmie i będzie można się spodziewać nowych odtwarzaczy wideo pod Symbianem. Zauważyłem kolejną aplikację która może wykorzystać ten kod libavcodec to MobiTubia

Większość aplikacji które teraz się tworzy może wymagać zainstalowanego FlashLite 3. Ale są już 2 aplikacje SWF pierwsza z nich to CNPDA Flash Player a druga to YTPlayer W przypadku korzystaniu z pierwszej trzeba załadować pliki flv lokalnie, a w przypadku korzystania z tej drugiej to ściąga się z internetu bezpośrednio. A jak napisać najkrótszy kod do korzystania z YouTube z ActionScript 2? Kod pochodzi stąd


System.security.allowDomain("http://www.youtube.com");
System.security.loadPolicyFile("http://www.youtube.com/crossdomain.xml");
this.createEmptyMovieClip("video_mc",10);
var mcl:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
var listener:Object = new Object();
listener.onLoadStart = function() {trace("started");};
listener.onLoadInit = function(mc:MovieClip)
{
_root.resizeInt = setInterval(adjustVideo, 10, mc, mc._width, {w:400, h:300, x:40, y:70});
};
listener.onLoadError = function() {trace("error");};
mcl.addListener(listener);
mcl.loadClip("http://www.youtube.com/v/vGcnc2tgjZI",video_mc);

function adjustVideo(vid:MovieClip, initW:Number, finalValues:Object)
{
if (initW != vid._width)
{
clearInterval(_root.resizeInt);
delete _root.resizeInt;
vid._width = finalValues.w;
vid._height = finalValues.h;
vid._x = finalValues.x;
vid._y = finalValues.y;
}
}

Brak komentarzy: