piątek, 16 marca 2007

Adobe Flex 2 po stronie serwera

Do tej pory aby generować aplikacje Flash po stronie serwera trzeba było korzystać z różnego rodzaju aplikacji wspomagających takich jak Flex Data Services, czy ColdFusion bądź z serwerów Java (Tomcat, JBoss), które pozawalały na integrację z Flex 2 SDK i jego kompilatorem zawartym w nim. Adobe wypuściło moduł dla serwera Apache, narzędzie pozwalające generować aplikacje na bazie języka MXML bezpośrednio z poziomu serwera Apache (na Windowsie i na Linuksie) czy IIS. W ten sposób rozpoczyna sie szansa na szersze upowszechnienie się MXML i ActionScriptu 3 jako języka do budowania aplikacji internetowych po stronie serwera. Wymaga wsparcia ze strony innej technologii np: PHP, aby wygenerować kod MXML który będzie skompilowany do postaci bajtkodu SWF. Takie dynamiczne generowanie aplikacji RIA jest dużym krokiem naprzód w celu upowszechniania RIA.

Głównym konkurentem w tym jest Haxe. Zaletą Haxe jest to, że pozwala na generowanie kodu HTML, aplikacji komputerowych, kodu bibliotek AJAX, i jak bajtkodu dla SWF. Haxe też zawiera moduł dla Apache, co sprawia, że tworzenie aplikacji RIA po stronie serwera staje sie realne. OpenLaszlo mogłoby być interesującym rozwiązaniem gdyby istniał masowy hosting dla serwletów Javy. Interesujący może być dalszy rozwój technologii po stronie serwera gdyby ten moduł był za darmo i jak wielu usługodawców będzie instalować ten moduł na swoich serwerach.

Brak komentarzy: